Jak wygląda proces sterylizacji a jak dezynfekcji?

W słowniku pojęć medycznych sterylizacja i dezynfekcja zajmują zupełnie inne miejsca. Oznacza to, że w praktyce oznaczają one coś zupełnie innego. Jak zatem zdefiniować obydwa procesy? Czy istnieją konkretne metody sterylizacji i dezynfekcji?

Dezynfekcja – czym jest i na czym polega?

Prawdą jest, że dezynfekcja medyczna to dość uogólniony termin. Określa on proces, w którym eliminuje się (i osłabia) drobnoustroje na tyle, że nie są one szkodliwe dla otoczenia. Oczywiście nadal pozostają one na danej powierzchni, ale w gruncie rzeczy są nieszkodliwe. Do dezynfekcji wykorzystuje się np. łatwo dostępne środki oparte swym składem na spirytusie. Ostatnio mówiło się o niej bardzo dużo w kontekście pandemii koronawirusa.

Sterylizacja – złożony proces

Pod względem biologicznym i medycznym sterylizacja to coś zupełnie innego. To proces, który polega na całkowitym wyeliminowaniu wszelkich drobnoustrojów. Istnieje wiele metod sterylizacji. Najpopularniejsza z nich wykorzystuje np. metodę światła UV. Polega ona na oddziaływaniu tymże światłem na sterylizowaną powierzchnię. Korzysta się z niej w szpitalach, przychodniach itd. Sterylizować przedmioty można również poprzez ich gwałtowne podgrzanie (np. w autoklawie), gdzie pod odpowiednim ciśnieniem łatwiej usunąć drobnoustroje.

Niecodzienne metody sterylizacji

Warto zauważyć, że Sterylizacja medyczna może również odbywać się za pośrednictwem specjalnie dobranych gazów. W tym celu wykorzystuje się m.in. ozon i różnego rodzaju formaldehydy. Co ważne, ze względu na krótki czas trwania procesu sterylizacyjnego, metoda ta jest również stosowana w przemyśle. Sterylizację medyczną można również przeprowadzić za pomocą membrany, w której średnica otworów nie powinna być większa niż 0,2 mikrometra. Dzięki temu można wyeliminować z danej przestrzeni wirusy, bakterie i inne drobnoustroje.

Reasumując, dezynfekcja i sterylizacja to zupełnie inne pojęcia. O ile w przypadku dezynfekcji medycznej można mówić o pewnych uogólnionych procedurach i założeniach, o tyle sterylizacja jest czynnością znacznie bardziej zaawansowaną techniczne. Widać to chociażby na przykładzie niezbędnego do jej przeprowadzenia sprzętu, a także zachowywanych procedur medycznych.