Jak załatwić dom opieki dla seniora?

dom opieki

Coraz więcej Polaków decyduje się na korzystanie z profesjonalnych domów opieki dla osób starszych. Intensywny tryb życia, długie godziny pracy oraz natłok wielu innych obowiązków sprawiają, że bardzo ciężko jest znaleźć w tym wszystkim jeszcze czas i możliwość na opiekę nad starszą, często także chorą lub niepełnosprawną osobą. Leczenie Alzheimera czy innych typowych chorób w mieszkaniu może być problematyczne i trudne, tymczasem rehabilitacja w domu opieki będzie odbywać się regularnie i pod właściwym nadzorem.

Kto może ubiegać się o przyjęcie w domach opieki?

Domy opieki to specjalne miejsca prowadzone przez gminę, powiat lub jakąś organizację pozarządową. Zostały one stworzone na potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku. Trafiają tu osoby, które nie mogą już samodzielnie funkcjonować w normalnym, codziennym życiu oraz którym nie można zapewnić innej opieki.

Kto dostaje się do domów opieki w pierwszej kolejności?

Osób chorych i starszych jest w naszym społeczeństwie dość dużo, dlatego nie ma szans, by wszystkie one bez problemu dostały się do domów opieki. Największe szanse na przyjęcie mają osoby najbardziej wymagające troski i takie, dla których rehabilitacja w domu opieki jest niezbędna. Szczególnie szybko też dostają się pacjenci samotni oraz ci, którzy potrzebują stałego doglądania, ze względu na daleko posuniętą niepełnosprawność.

Jakie kroki podjąć, gdy staramy się o przyjęcie?

Domy opieki przyznawane są na podstawie wniosku, który złożyć należy w domu pomocy społecznej. Trzeba liczyć się z tym, że po rozpatrzeniu takiego wniosku nastąpi spotkanie z pracownikiem socjalnym, który będzie miał za zadanie zbadać, na ile dana osoba rzeczywiście wymaga umieszczenia w domu opieki. W tym celu zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy, na podstawie którego nastąpi ocena warunków życiowych, sytuacji zdrowotnej oraz finansowej danej osoby.

Wymagane dokumenty

Aby starać się o przyjęcie do domu opieki, należy złożyć komplet koniecznych dokumentów. Wśród nich niezbędne są przede wszystkim poszczególne zaświadczenia lekarskie. Dobrze, jeśli będą zawarte w nich informacje o aktualnym stanie zdrowia, wytyczne o tym, jak przebiega u danej osoby leczenie Alzheimera czy innych występujących chorób, a także stwierdzenie lekarza, że pacjent potrzebuje stałej opieki. Odpowiednie zaświadczenie wystawić powinien także psycholog oraz psychiatra. Prócz tego wymagany jest też dokument mówiący o dochodach, oświadczenie woli oraz oświadczenie rodziny, że nie ma ona możliwości sprawowania opieki nad chorym.