Skip to content Skip to footer

Certyfikat energetyczny – co, jak, dlaczego?

Certyfikat energetycznyUnia Europejska to nie tylko fundusze ale też niestety liczne ograniczenia i wymogi. Certyfikat energetyczny to właśnie jeden z dokumentów, o których najczęściej wiadomo tylko tyle, że trzeba je mieć… Od stycznia 2009 certyfikat ten jest obowiązkowy dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych).

Sprawdź, czy i Ty musisz przeprowadzić audyt i uzyskać certyfikat, dowiedz się też jak go zdobyć!

Czym właściwie jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat (inaczej świadectwo energetyczne) jest sporządzany na podstawie oceny energetycznej (czyli audytu), polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w uproszczeniu pokazują ile energii będzie musiało być dostarczone do lokalu w ciągu roku, co wyrażone jest w kWh/m2/rok. Certyfikaty energetyczne określają jakość budynku z punktu widzenia zużycia energii i dzięki specjalnym wskaźnikom zapotrzebowania na tę energię nadają lokalowi jedną z siedmiu klas energetycznych. Ważność certyfikatu energetycznego to 10 lat lub mniej w przypadku remontu lub przebudowy, zmieniających charakterystykę energetyczną budynku.
Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w projekcie budowlanym lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji projektowej – wyznaczana w wyniku inwentaryzacji. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Świadectwo energetyczne budynku
Przykład certyfikatu dla konkretnej nieruchomości(fot: www.zaga.pl)

 

Pierwsze instytucje, które muszą zwrócić szczególna uwagę na certyfikat to przede wszystkim budynki o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, zajmowanych przez organy administracji publicznej lub, w których świadczone są usługi znacznej liczbie osób, np. dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze. Świadectwo charakterystyki energetycznej takiego budynku należy umieścić w widocznym miejscu w budynku. Konieczność posiadania świadectw energetycznych może pojawić się także w przypadku budynków i lokali już istniejących.

Co ciekawe, Nie ma jednak żadnej sankcji za brak świadectwa przy sprzedaży mieszkania lub budynku na rynku wtórnym 🙂 Spodziewamy się jednak, że ustawodawca będzie starał się to zmienić…

Z z powinności posiadania certyfikatów zwolnione są natomiast:

  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
  • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne ?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta i ważne jest 10 lat. Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, ani też jego właściciel. Do sporządzania świadectw uprawniona będzie automatycznie zgodnie z ustawą grupa osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania – obecie jest to ok. 80 tys. osób.

Do tego dojdzie grupa osób, które. przeszkolą się i zdadzą egzamin audytorski. Kolejny planowany jest w połowie 2009 r. Pierwsi absolwenci kończą też studia podyplomowe na uczelniach z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 5 ust. 11 ustawy Prawo Budowlane.

Niemniej specjalistów wciąż na rynku brakuje, a to niesie konsekwencje w postaci dość wysokich cen za audyty…

Jak zdobyć świadectwo energetyczne?

Nie jest to tak trudne jak by się wydawało na pierwszy „rzut oka”. Najpierw trzeba znaleźć osobę uprawnioną do wystawienia takiego certyfikatu. Można poszukać na stronie internetowej http://audytor.epbd.pl, lub zdać się na nasze rekomendacje:

  • ZAGA – firma działa na terenie woj. dolnośląskiego, prowadzi też szkolenia dla audytorów,
  • CSD – firma z Warszawy, specjalizuje się w obsłudze nieruchomości i szkoleniach w tym zakresie.

Przed wizyta z certyfikatorem należy przygotować sobie rachunki za energię (prąd, gaz, węgiel itp.). Audytor umówi się z nami indywidualnie na spotkanie i przeprowadzi stosowne badanie, które zakończy się wydaniem tytułowego certyfikatu.

Koszty przeprowadzenia audytu oraz wydania certyfikatu energetycznego są zależne od charakteru i powierzchni budynku. W przypadku przeciętnych mieszkań i domów jednorodzinnych zamykają się jednak najczęściej w granicach kilkuset złotych. Kwota ta jest w skali kosztów całej nieruchomości niewielka, z drugiej strony to kolejne obciążenie nakładane przepisami, które tak naprawdę niewiele wnosi… tak czy siak – przy sprzedaży i wynajmie certyfikat mieć należy.

Leave a comment