Skip to content Skip to footer

Atrakcyjne działki inwestycyjne w Katowicach

Ziemia i złoto to najbardziej opłacalne inwestycje od wieków. Ich zaletą jest małe ryzyko i duży stopień zwrotu w dłuższej perspektywie czasu. Niska opłacalność oprocentowania lokat w bankach czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. W przeciwieństwie do papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych są mniej ryzykowne.

Jak inwestować w ziemię?

Możliwości jest wiele. Można kupić działkę rolną, budowlaną lub teren z zabudowaniami do rozbiórki. Każda z tych opcji będzie opłacalna, jeżeli przy zakupie działki inwestycyjnej w Katowicach weźmiemy pod uwagę kilka elementów. Głównym elementem jest jej lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu ośrodków rekreacyjnych lub głównych szlaków komunikacyjnych. Cena tak zlokalizowanych działek będzie stale rosła.

Najważniejszym jednak kryterium decydującym o zakupie działki inwestycyjnej jest sprawdzenie jej przeznaczenia w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy teren ten jest przeznaczony pod budowę. Najlepszy zwrot inwestycji przynoszą działki rolne z możliwością przekształcenia w działki budowlane. Koszty przekształcenia nie są wysokie, ale wymagają załatwienia wielu formalności.

Na wartości zyskują także działki budowlane przewidziane do zabudowy wzdłuż głównych dróg komunikacyjnych. Najczęściej są to działki przeznaczone pod zabudowę komercyjną pod centra handlowe, stacje benzynowe lub działalność gastronomiczną. Ceny sprzedaży wielokrotnie przewyższają cenę zakupu. Intratnym rozwiązaniem jest także forma dzierżawy zamiast sprzedaży.

Na co zwrócić uwagę, kupując działki inwestycyjne w Katowicach?

Kwestią zasadniczą jest prawo własności. Działki od inwestorów indywidualnych można kupić na podstawie umowy kupna-sprzedaży sprawdzając status konkretnej nieruchomości w księgach wieczystych.

Kupując działkę inwestycyjną w Katowicach od urzędu miasta trzeba przystąpić do przetargu. Oznacza to spełnienie wielu warunków formalnych i dostarczenie zaświadczeń z US i ZUS, ale daje możliwość nabycia atrakcyjnej działki inwestycyjnej w Katowicach. Taka działka ma uregulowany status prawny, określone jest także jej przeznaczenie. Taka inwestycja jest obarczona minimalnym ryzykiem.

Jakie inwestycje są najbardziej opłacalne?

Wszystko zależy od budżetu przeznaczonego na działki inwestycyjne w Katowicach. Indywidualni inwestorzy powinni skupiać się na małych działkach przeznaczonych pod zabudowę indywidualną. Najwięcej zyskują kupując działkę rolną z możliwością przekształcenia na budowlaną. Uzbrojenie działki w media może przynieść dodatkowy zysk.

Inwestorzy biznesowi dysponujący dużym kapitałem powinni zainteresować się terenami po kopalniach lub na obrzeżach miasta. Ceny terenów są znacznie niższe niż w centrum. Można przeznaczyć je na centra handlowe lub biznesowe, inwestycja zwróci się wielokrotnie.

Leave a comment