Skip to content Skip to footer

Dachy i błędy dekarskie

Nieumiejętnie naprawiony dach

Jeśli posiadamy albo budujemy właśnie dom – solidny dach niewątpliwie jest jednym z kluczowych elementów składających się na koszt budowy i utrzymania nieruchomości. Niestety firmy dekarskie niekiedy – z uwagi na trudną dostępność miejsca pracy – nie realizują usług budowy i napraw dachów solidnie. Nieświadomy klient odbierze zlecenie, zapłaci, a po pierwszej burzy zadzwoni po kolejnego dekarza…

Nie pozwól sobie wcisnąć „fuszerki”! Chcesz zostać specjalistą od dachów (albo choć mieć o nich jakieś pojęcie) – na początek przeczytaj ten artykuł!

Kosze dachowe

Jednym z wielu błędów jest m.in. nieprawidłowe wykonanie koszy dachowych. Każdy dekarz wie, że jest to newralgiczne miejsce w dachu i że wymaga ono szczególnej staranności w wykonaniu. W przeciwnym wypadku dach będzie przeciekał.

Źle zabezpieczony dach Nieszczelny dach

Dekarze nie wiedzieli, jak zamocować blachę kosza, więc ją po prostu przybili gwoździami. Jest to niedopuszczalne – nie wolno dziurawić blachy koszowej, ponieważ woda opadowa w bardzo łatwy sposób przedostanie się pod pokrycie dachowe. Na dachu panuje żelazna zasada: każdą obróbkę wykonuje się „z wodą”, czyli zgodnie ze spadkiem.

Wentylacja

Innym błędem popełnionym na większości obiektów jest brak wentylacji pokrycia dachowego, co prowadzi do kondensowania się pary wodnej w warstwie izolacyjnej i w konsekwencji do stopniowego zaniku funkcji ocieplających. W tym miejscu należy nadmienić, że prawidłowe wykonanie wentylacji podpołaciowej dachów stromych nie polega tylko na zamontowaniu kontrłat.

Złe wykończenie dachu Źle obudowany komin

Aby w przestrzeni wentylacyjnej mogło poruszać się powietrze (od okapu w kierunku kalenicy) muszą być poprawnie wykonane dwa elementy: okap i kalenica.

Obróbki blacharskie

Kolejny błąd to jakość obróbek blacharskich. Przeważająca większość obróbek zamontowana na obiektach jest uszkodzona lub wadliwie założona. W dwóch bardzo ważnych dla każdego dachu miejscach tj. w obrębie kominów oraz na styku ścian bocznych z płaszczyzną dachu „blacharze” zignorowali problem poprawnego odprowadzenia wody z połaci dachowej.

Braki i usterki obróbek blacharskich świadczą również o braku dozoru technicznego nad wykonywanymi inwestycjami. Często nasi „fachowcy” o tym nie wiedzą. Również prawidłowe zamocowanie gąsiorów przerasta często możliwości i wiedzę „dekarzy”.

Zalany sufit Dachówka przybita gwoździami


Powyższy tekst powstał we współpracy z firmą dekarską Euro-Dachy – krycie dachów – zdjęcia ilustrujące artykuł zostały wykonane podczas prac naprawczych prowadzonych przez tą firmę. Często klienci poza kosztem samej naprawy musieli też ponieść koszt remontu zalanych wodą pomieszczeń.

Zarówno krycie jak i późniejsza naprawa dachów są zadaniami wymagającymi specjalistycznych umiejętności i doświadczenia. Sprawdzajcie więc Państwo zawsze, z kim macie do czynienia – najlepiej wybierać fachowców z polecenia znajomych, lub też chronić się odpowiednimi zapisami w umowie, tak aby za błędy dekarskie odpowiadał dekarz a nie właściciel dachu…

Leave a comment