Skip to content Skip to footer

Kompensacja mocy biernej

Moc w obwodzie elektrycznym to szybkość przepływu energii przez dany punkt obwodu. W obwodach prądu przemiennego elementy magazynujące energię, takie jak dławiki i kondensatory, mogą powodować okresowe odwrócenie kierunku przepływu energii.
Część mocy, która uśredniona w pełnym cyklu przebiegu prądu przemiennego, powoduje transfer energii netto w jednym kierunku, jest znana jako moc czynna.

Kompensacja mocy biernej

Część energii z powodu zmagazynowanej energii, która wraca do źródła w każdym cyklu, jest znana jako moc bierna. W prostym obwodzie prądu przemiennego składającym się ze źródła i obciążenia liniowego zarówno prąd, jak i napięcie są sinusoidalne. Jeśli obciążenie jest czysto rezystancyjne, dwie wielkości jednocześnie odwracają swoją polaryzację. W każdej chwili iloczyn napięcia i prądu jest dodatni lub zerowy, w wyniku czego kierunek przepływu energii nie zmienia się. W takim przypadku przekazywana jest tylko moc czynna. Kompensacja energii biernej polega na czymś zupełnie innym.

Jeśli obciążenie jest wyłącznie bierne, wówczas napięcie i prąd są o 90 stopni poza fazą. Dla dwóch czwartych każdego cyklu iloczyn napięcia i prądu jest dodatni, ale dla pozostałych dwóch kwartałów iloczyn jest ujemny, co wskazuje, że średnio tyle samo energii przepływa do obciążenia, co odpływa. Nie ma przepływu energii netto w każdym pół cyklu. W tym przypadku przepływa tylko moc bierna: Nie ma transferu energii netto do obciążenia; jednak energia elektryczna przepływa wzdłuż drutów i wraca przepływając wstecz tymi samymi drutami.

Kompensacja mocy biernej obliczenia

Prąd wymagany dla tego przepływu mocy biernej rozprasza energię w rezystancji linii, nawet jeśli idealne urządzenie obciążające nie zużywa samej energii. Praktyczne obciążenia mają zarówno rezystancję, jak i indukcyjność lub pojemność, więc zarówno moc czynna, jak i bierna przepłyną do normalnych obciążeń. Kompensacja energii biernej ma wiele zalet. Moc pozorna jest brana pod uwagę przy projektowaniu i eksploatacji systemów zasilania, ponieważ chociaż prąd związany z mocą bierną nie działa przy obciążeniu, nadal musi być dostarczany przez źródło zasilania. Przewody, transformatory i generatory muszą być tak dobrane, aby przenosić całkowity prąd, a nie tylko prąd, który działa pożytecznie. Kompensacja mocy biernej obliczenia są dość skomplikowane.

Leave a comment