Skip to content Skip to footer

Program Mój Prąd: jak złożyć wniosek?

Rządowy program Mój Prąd daje możliwość zyskania środków za stworzoną instalację fotowoltaiczną. Dotyczy on osób, które posiadają podpisaną umowę kompleksową, w której uregulowane zostały wszelkie kwestie dotyczące wprowadzenia do sieci energii elektrycznej, jaka została wyprodukowana przez tę instalację.

Kogo dotyczy program?

Jak wyżej wskazano, dotyczy on osób fizycznych, które posiadają kompleksowe umowy z zakładem energetycznym. Dotacja może zostać udzielona zarówno na już istniejącą instalację, jak i taką, która dopiero ma zostać stworzona.

Co istotne, osoby które potrafią to zrobić – mogą we własnym zakresie zamontować fotowoltaikę, tym samym znacząco obniżając koszty jej stworzenia. Dzięki temu całość jest dużo tańsza i dotacja, jaką można uzyskać – atrakcyjniejsza.

Wniosek można złożyć online lub osobiście, w zależności od preferencji. Od 2020 roku istnieje także możliwość złożenia wniosku przez pełnomocnika, po uprzednim wypełnieniu pełnomocnictwa.

Jaka jest wysokość dotacji?

Rządowy program Mój Prąd zakłada zwrot maksymalnie 50% całej inwestycji, jednak do kwoty nieprzekraczającej 5000 zł. Jak wskazują statystyki, średnia cena za pełną instalację, która może zapewnić dostęp do energii elektrycznej całemu gospodarstwu domowemu, kosztuje między 15 a 20 tysięcy złotych – co oznacza, że dotacja w wysokości 5 tysięcy jest znaczącą kwotą.

Należy przy tym pamiętać o limicie 50%: zatem jeśli instalacja jest na tyle niewielka, że koszt całkowity wyniósł około 9 tysięcy złotych, wówczas otrzymamy odpowiednio niższą kwotę. We wskazanym wyżej przypadku będzie to 4,5 tysiąca – nie 5.

Czy można korzystać z innych form wsparcia?

To bardzo istotne pytanie, które ma duże znaczenie z punktu widzenia opłacalności całej inwestycji. Odpowiedź brzmi: niestety, nie. Jak przyjęła strona rządowa, brak jest możliwości pozyskania środków z rządowego programu Mój Prąd, jeśli wcześniej dana osoba skorzystała z innej formy pomocy.

Wsparcie to mogło mieć różne podłoże i pochodzić z rozmaitych źródeł: między innymi mógł to być kredyt 0% lub dotacja ze strony gminy. Bez względu na źródło pomocy, można zdecydować się tylko na jeden rodzaj wsparcia, bez możliwości jednoczesnego korzystania z innych.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Hymon Energy.

Leave a comment