Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – alternatywa dla szamb

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – alternatywa dla szamb

W obecnych czasach istnieje konieczność zwrócenia szczególnej uwagi nie tylko na wygodę i komfort mieszkańców budynków jednorodzinnych, ale także na instalowanie systemów, które będą w jak najmniejszym stopniu zagrażały środowisku naturalnemu. Z uwagi na te aspekty powstały dobre rozwiązania, miedzy innymi przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Na czym polega działanie przydomowych oczyszczalni?

Oczyszczalnie metalbud są to wysokotechnologiczne i bardzo przemyślane systemy urządzeń mających na celu utylizację ścieków bytowych i gospodarczych, które każde gospodarstwo domowe produkuje każdego dnia.

Ich działanie opiera się na zastosowaniu mikroorganizmów i bakterii beztlenowych, które powodują biodegradację szkodliwych związków znajdujących się w odprowadzanych ściekach. W wyniku ich działania można uzyskać z nieczystości wodę, która jest zdatna do czynności gospodarczych.

Z jakich urządzeń składają się przydomowe oczyszczalnie ścieków?

Systemem rur oraz łączników powiązane są dwa zasadnicze i najważniejsze punkty, jakie oczyszczalnie metalbud posiadają. Pierwszym z nich jest osadnik gnilny, gdzie odbywa się wstępna selekcja nieczystości oraz grawitacyjne oddzielanie cząstek.

Drugim ważnym punktem są złoża filtracyjne, gdzie dochodzi do końcowego etapu biodegradacji. W tym miejscu mikroorganizmy i bakterie dokonują ostatecznego oczyszczania poprzez intensywny rozwój kolonii, które tworzą tak zwaną błonę biologiczną.

Budowa systemu oczyszczania przydomowego zależy w dużej mierze od ukształtowania terenu na działce budowlanej. W przypadku dużych różnic w poziomach gruntu istnieje konieczność montażu takich urządzeń dodatkowych, jak przepompownie ścieków.

Jeśli zachodzi potrzeba transportowania nieczystości z niższego poziomu na wyższy, sprawnie działające przepompownie ścieków są niezbędne dla prawidłowego działania całego systemu odprowadzania.

Dlaczego ekologiczne oczyszczalnie są lepsze od szamb?

Z uwagi na to, że przydomowe oczyszczalnie ścieków działają na zasadzie wykorzystania żywych mikroorganizmów, są systemami pro ekologicznymi.

Są szczelne i nie powodują wycieków szkodliwych substancji do gruntu w przeciwieństwie do tradycyjnych szamb, które do niedawna były powszechnie budowane.

Leave a comment