Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

oczyszczalniaNie wszystkie działki budowlane znajdują się na terenach uzbrojonych w kanalizację miejską. Zwłaszcza tańsze działki, położone na obrzeżach miast, lub w ogóle na terenach o niskim stopniu zurbanizowania często nie mają możliwości przyłączenia do kanalizacji.

Każde gospodarstwo domowe produkuje znaczące ilości ścieków, budowa domu wymaga więc niewątpliwie rozwiązania problemu ich odprowadzania. Możliwości są dwie – tradycyjne, znane wszystkim szamba, lub nowoczesne, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Szambo czy oczyszczalnia?

Kanalizacja miejska jest bez wątpienia najoptymalniejszym wyborem – koszt odprowadzania do niej ścieków będzie najniższy, nie musimy się też martwić o utrzymywanie samej instalacji. Niemniej – jak wspomniano wcześniej – często nie jest możliwe wykorzystanie tej infrastruktury i trzeba skierować się ku rozwiązaniom stacjonarnym.

Klasyczne rozwiązanie  – szambo, będzie niewątpliwie najprostszym i zarazem najtańszym (przynajmniej na etapie budowy) rozwiązaniem. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że budowa instalacji to nie wszystkie koszty – trzeba jeszcze zadbać o jej utrzymanie i regularnie ją opróżniać, co także wiąże się z kosztami. Zaś im trudniejszy w dostępie teren, tym wyższy będzie koszt wywozu nieczystości. W skrajnych przypadkach, np. na działce położonej w trudnym terenie górskim, opróżnianie szamba może być naprawdę kosztowne.

Alternatywą dla szamb są tytułowe ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Określenie „ekologiczne” odnosi się tutaj do faktu, że nie tylko zabezpieczają one produkowane przez gospodarstwo domowe ścieki, ale też w dużej części pozwalają odzyskać z nich wodę, którą możemy potem ponownie wykorzystać!

Czym właściwie są oczyszczalnie ekologiczne?

W skrócie – oczyszczalnia przydomowa to samodzielna, niemal bezobsługowa instalacja, w której przeprowadzany jest proces oczyszczania wody. Wodę tą można później wykorzystać do celów gospodarczych (np. do podlewania ogródka, czy umycia samochodu). Koszty zakupu wody nieustannie rosną, a własne źródła czy studnie mają określoną wydajność, która w przypadku dużej rodziny może okazać się niewystarczająca. Stąd też możliwość ponownego wykorzystania zużytej raz wody jest wymierną korzyścią finansową, ma też wymiar ekologiczny (zmniejszamy bowiem zużycie wody).

Zasada działania oczyszczalni przydomowej

Ścieki oczyszczane są w specjalnym, trzykomorowym osadniku napowietrzanym dodatkowo dmuchawą, co pozwala stosować oczyszczanie tlenowe i beztlenowe równocześnie. Proces oczyszczania dobrze obrazuje poniższa animacja:

Zasada działania oczyszczalni przydomowej
Zasada działania oczyszczalni przydomowej (fot.: ekopol.pl)

Oczyszczona woda, zależnie od oczekiwań może być wykorzystana ponownie do celów gospodarczych, lub odprowadzona bezpośrednio do cieku wodnego czy studni chłonnej.

Zasada działania instalacji pozwala też obniżyć nieco koszty jej budowy – nie wymaga ona bowiem drenażu rozsączającego (lub też może on mieć dużo mniejszą powierzchnię – odprowadzać będzie bowiem już oczyszczoną wodę). Co ważne, pojedynczą oczyszczalnię można postawić porozumieniu dla większej grupy mieszkańców. Pojedyncza instalacja może obsłużyć do 20 osób, dzięki czemu  koszt budowy można rozłożyć na kilka gospodarstw.


Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to decyzja wiążąca na lata, stąd nie powinna być ona podejmowana pochopnie. Oczyszczalnie ekologiczne mają niewątpliwie wiele zalet (w artykule wymieniliśmy tylko część z nich), ale nie zawsze będą najoptymalniejszym z ekonomicznego punktu widzenia rozwiązaniem. Przed podjęciem decyzji sugerujemy więc skonsultować się ze specjalistą w tym zakresie, który pomoże dobrać najodpowiedniejsze rozwiązanie, a także typ samej oczyszczalni jeśli okaże się ona właściwym wyjściem.

 

Pamiętajmy też, żeby decyzję podjąć możliwie wcześnie – najlepiej już na etapie projektowana, a nie w trakcie budowy. Dzięki temu będzie można umiejscowić instalację optymalnie (popularne jest np. miejsce bezpośrednio pod wjazdem do garażu), tak by nie zaburzała architektury i pozwalała najlepiej wykorzystać miejsce w obrębie działki budowlanej.

Działka z oczyszczalnią ścieków
Działka budowlana z instalacją oczyszczalni ścieków (fot.: ekopol.pl)

Leave a comment