Skip to content Skip to footer

Szkolenia BHP online w dobie zagrożenia pandemicznego

Zatrudnianie pracowników wiąże się z koniecznością przestrzegania przepisów związanych z organizacją bezpiecznych warunków pracy. BHP to szeroki katalog norm pochodzących z różnych aktów prawnych. Wszyscy zatrudnienie muszą być przeszkoleni – ze względów organizacyjnych oraz finansowych najlepszym rozwiązaniem wydaje się być szkolenie bhp online.

Szkolenie BHP online – dlaczego warto?

Szkolenie online ma wiele zalet, które dają znaczne korzyści i oszczędności. Po pierwsze są to kursy organizowane na platformach e-learningowych, do których dostęp upoważnieni mają przez całą dobę – moduły z treścią kursu oraz testy sprawdzające można realizować w dowolnym czasie z każdego miejsca, pod warunkiem posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet.Kierując pracowników na szkolenie BHP pracodawca nie musi martwić się o organizację pracy – przy tradycyjnych formach szkoleń obowiązkiem pracodawcy było dawanie pracownikom wolnego na czas kształcenia.Zamawiając szkolenia internetowe w dużych pakietach można negocjować znaczne upusty cenowe, a nawet jeśli nie skorzystamy z efektu skali, to za kurs online i tak zapłacimy mniej niż za stacjonarny.

Szkolenia BHP online – dla kogo są organizowane?

Uczestnikami szkoleń online mogą być pracodawcy oraz pracownicy wszystkich działów i stanowisk. Zakres materiału szkoleniowego uwzględnia specyfikę zawodu i wykonywanej pracy. Różnice te nie wynikają z przepisów ogólnych, ale uwzględniają ryzyko zawodowe.

Rodzaje szkoleń BHP

Bez względu na miejsce zatrudnienia wszyscy pracujący przed rozpoczęciem pracy muszą odbyć wstępne szkolenie BHP. Jest to krótkie szkolenie z zakresu podstaw BHP, ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie wstępne ma również swoją część praktyczną – instruktaż stanowiskowy, podczas którego nowo zatrudniony szkolony jest przez doświadczonego pracownika.Szkolenie wstępne musi być uzupełnione szkoleniem okresowym. Pierwszy tego typu kurs trzeba zaliczyć w okresie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia (w zależności od wykonywanego zawodu czy pracy). Szkolenia okresowe muszą być odnawiane – czas ważności kursu jest również zależny od rodzaju zajmowanego stanowiska, wykonywanej pracy.Dowodem na dopełnienie obowiązku przeszkolenia jest świadectwo, które uczestnicy kursu otrzymują po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego.

Szkolenia BHP online a tradycyjne w roku 2020

Nawet jeśli ktoś nie jest przekonany do nowoczesnych metod nauczania i preferuje sposoby konwencjonalne, to w obecnej sytuacji przyzna rację tym, którzy wolą szkolić się z własnego domu. Zagrożenie epidemiczne utrudnia organizację szkoleń stacjonarnych. Dla bezpieczeństwa sanitarnego znacznie korzystniej jest zamówić pakiet szkoleń BHP organizowanych online przez wyspecjalizowane certyfikowane ośrodki kształcenia.

Leave a comment