Skip to content Skip to footer

Uprawnienia SEP – czym są i jak je uzyskać?

Praca w branży elektrycznej (a także energetycznej czy gazowej), wymaga wiedzy i cierpliwości. Bywa też niebezpieczna, dlatego, czasem niezbędne są dodatkowe kwalifikacje. Takimi są SEP uprawnienia. Dzięki zdobywa się większe doświadczenie oraz umiejętności i można znaleźć zatrudnienie w lepszych firmach.

SEP – co się kryje pod tym terminem?

Coraz więcej młodych osób decyduje się na uzyskanie takich uprawnień. Zanim opiszemy je dokładniej, najpierw należy rozwinąć sam skrót SEP. Oznacza on Stowarzyszenie Elektryków Polskich. To organizacja, która odpowiada za tworzenie Sep szkoleń elektrycznych. Kwalifikacje, o których mowa są podzielone na trzy grupy: G1, G2, G3, czyli elektryczne, energetyczne i gazowe.

SEP szkolenia są krótkie (trwają od kilku do kilkunastu godzin), a ich cena zależna jest od liczby uczestników. Kończy się oczywiście egzaminem. Wiedzę, jaka jest na nim przekazywana, dostosowano do dzisiejszych wymagań i zmian, które zaszły w elektryce. Dostęp do niego jest ułatwiony, bowiem jest on organizowany na terenie całej Polski, także w mniejszych miastach. I co ciekawe – również w formie online. Aby zdać wtedy egzamin, trzeba jednak osobiście stawić się w siedzibie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jeżeli więc ktoś chce lub musi poszerzyć swoje wcześniejsze uprawnienia, to sep szkolenia będzie ciekawą opcją. Dającą szansę na awans czy objęcie bardziej płatnego stanowiska. Sepowskie uprawnienia pozwalają na wykonywanie wszelkich czynności związanych z konserwacją, montażem oraz, co ważne, obsługą urządzeń elektrycznych.

SEP uprawnienia – szczegółowy podział

Wyżej wspomnieliśmy, że są trzy grupy. Ale jeśli chodzi o sepowskie uprawnienia, to jest jeszcze podział, w którym stosuje się literki E lub D, nadawane dla dwóch typów prac. Chodzi o eksploatację instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych albo ich dozór. To nie wszystko. Istnieją jeszcze podpunkty, które dotyczą danej czynności czy specyfiki pracy z konkretnym urządzeniem.

W kursie G1 wyróżnia się m.in. takie opcje, jak: urządzenia o napięciu maksymalnie 1 kV lub napięciu znamionowym większym niż 1kV; prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej o dowolnej wysokości napięcia znamionowego; do elektrolizy; elektryczna sieć trakcyjna; sieci elektrycznego oświetlania ulicznego; aparatura kontrolno-pomiarowa, zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW. Jeżeli chodzi o G2, to mamy tutaj np.: instalacje cieplne obejmujące urządzenia pomocnicze o przesyle ciepła, turbiny parowe o mocy większej niż 50 kW; urządzenia klimatyzacji o mocy większej niż 50 kW. W G3 uprawnienia obejmują m.in.: sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa; urządzenia służące do magazynowania paliw gazowych czy urządzenia oraz instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa oraz takie, które służą do produkcji paliw gazowych.

Leave a comment