Skip to content Skip to footer

Jak działa ultrasonograf dopplerowski?

Ultrasonograf dopplerowski służy do oceny stanu naczyń krwionośnych. Przy jego pomocy można określić przepływ krwi oraz drożność poszczególnych naczyń. Badanie przeprowadzane przy jego pomocy jest niezbędne przy diagnozowaniu wielu chorób. Warto wiedzieć, jak działa usg dopplerowskie. Co sprawia, że jest ono tak wiarygodne?

Wykorzystanie zjawiska fizycznego

Ultrasonografia doppler wykorzystuje w praktyce zjawisko fizyczne, jakim jest efekt Dopplera. Jest to naturalne zjawisko, które polega na zmianie częstotliwości fali wysłanej przez obiekt względem fali rejestrowanej przez inny obiekt. Do takiej zmiany dochodzi, jeśli wspomniane już obiekty poruszają się względem siebie. Jest to dość skomplikowany opis, choć w rzeczywistości zjawisko występuje dość często. Ultrasonografia dopplerowska polega na tym, że poszczególne elementy morfotyczne krwi (np. krwinki czerwone lub białe) odbijają wysyłaną przez głowicę urządzenia falę ultradźwiękową. Za jej emisję odpowiadają kryształy piezoelektryczne. Odbita fala akustyczna trafia z powrotem na głowicę. Na podstawie zebranych danych, czyli prędkości fali, urządzenie może obliczyć kierunek przepływu oraz jego szybkość. Następnie pozyskane dane są przedstawiane w formie graficznej.

Co wie lekarz?

Wynik, który pokazuje się na ekranie ultrasonografu dopplerowskiego, nie jest czytelny dla laików. By prawidłowo go zinterpretować i odczytać, jakie dokładnie dane zostały pozyskane, konieczne jest przejście wielu szkoleń oraz zdobycie niezbędnego doświadczenia. Interpretacja wyników, które pokazuje ultrasonograf dopplerowski, jest prawdziwą sztuką, więc osoby, które się nią zajmują, muszą być specjalistami. Trzeba też podkreślić, że do postawienia trafnej diagnozy nie wystarczy tylko obejrzeć wynik badania i określić, co oznaczają poszczególne parametry. Niezbędne jest jeszcze zestawienie otrzymanych wyników z normami oraz interpretacja ich, by możliwe było określenie, jakich schorzeń objawami mogą być zaobserwowane odstępstwa od normy.

Leave a comment