Skip to content Skip to footer

Rodzaje nieruchomości

Nieruchomości to bardzo szerokie pojęcie. Rynek nieruchomości obejmuje nie tylko domy i mieszkania, ale również lokale usługowe, lokale wielkopowierzchniowe, magazyny czy działki pod inwestycje budowlane. Większość powstających w ostatnim czasie na rynku powierzchni to nieruchomości komercyjne, czyli nieruchomości kupowane dla zysku w formie inwestycji.

Rodzaje nieruchomości

W literaturze inwestycje budowane dla zysku dzielą się przede wszystkim ze względu na sposób wygenerowania dochodu. W ten sposób zostały podzielone na nieruchomości spekulacyjne, kapitałowe, rozwojowe i komercyjne.

Nieruchomości spekulacyjne to takie, które zostały zakupione z zamiarem szybkiej sprzedaży, oczywiście z zyskiem. Nie wymagają żadnych dodatkowych nakładów.

Nieruchomości kapitałowe to te, które zakupione są również w wymiarze odsprzedaży, jednak oczekuje się od nich znacznego wzrostu wartości w długim okresie. Jest to również często rodzaj inwestycji i zamrożenia kapitału. Najczęściej są to mieszkania lub lokale usługowe.

Nieruchomościami rozwojowymi nazywa się takie, na których planuje się rozpocząć dalsze prace budowlane i deweloperskie w celu rozwoju inwestycji i podniesienia jej wartości w przyszłości.

Ostatnią grupą są nieruchomości komercyjne. W literaturze takie nieruchomości definiowane są różnie. Między innymi jako takie, które mają przynieść właścicielowi zyski w postaci najmu lub dzierżawy lub jako przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej. Do tej grupy zalicza się nieruchomości mieszkaniowe, usługowe, biurowe, rekreacyjne i przemysłowe.

Agencja nieruchomości komercyjnych

Metropolis – nieruchomości komercyjne to jedna z firm prowadzących działalność na terenie Górnego Śląska. Firma specjalizuje się w nieruchomościach komercyjnych. W ofercie Metropolis znajdują się zarówno nieruchomości na sprzedaż jak i na wynajem. Metropolis – nieruchomości komercyjne zajmuje się również przygotowaniem inwestycji i działaniami podnoszącymi jej wartość.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w nieruchomość należy zastanowić się w jaki sposób chcemy czerpać z niej zysk i w jakim czasie od zakupu chcemy go uzyskać. Sposobów jest jak widać wiele, dlatego warto dobrze przemyśleć każde możliwe rozwiązanie. Dobrze przemyślana inwestycja pozwoli nam osiągnąć duże korzyści finansowe.

Leave a comment