Skip to content Skip to footer

Właściwe dostosowanie dwuteowników

DwuteownikiKwestia dostosowania dwuteowników zależy od sfery zastosowania oraz od wymogów narzucanych bezpośrednio i pośrednio przez specyfikę tej sfery. Klienci chętni do zakupu takich profili powinni przychodzić z dokładną wizją co do parametrów i rodzaju, co może pozwolić uniknąć jakichkolwiek trudności z wyborem.

Właściwy zakup

Produkowane standardowo dwuteowniki zapewniają odpowiednie wymiary oraz parametry i są właściwe do wielu typowych zastosowań. Z całą pewnością pewna rozwaga i kierowanie się precyzją podczas wyboru gwarantuje łatwy przebieg wszelkich prac konstrukcyjno-budowlanych zwłaszcza, że profile te bywają dokładnie opisywane przez producentów i wystarczy skorzystać z dostępnych danych, by później nie mieć problemów. Dodatkowo, kształtowniki są odpowiednio oznaczane, więc zestawienie dostępnych rodzajów z charakterem obiektu może uczynić wybór mocno oczywistym. Niektóre z profili muszą charakteryzować się określoną wysokością, masą czy też długością. Po zakupie możliwe jest samodzielne podrasowanie tych parametrów w celu lepszego dopasowania, tutaj powszechnie stosuje się metody takie jak cięcie bądź spawanie, gięcie itd. – kształtowniki poddają się takim procesom nie tracąc posiadanych zalet i właściwości.

Cechy dwuteowników w konkretnych zastosowaniach

Interesującymi parametrami są też takie jak wytrzymałość przy zginaniu czy wytrzymałość na obciążenia. Sposób użycia dwuteowników narzuca konkretne ich właściwości. Jak zostało wspomniane, służą one do formowania wielu konstrukcji w budownictwie bądź inżynierii. Często to konstrukcje o nadrzędnym znaczeniu, np. nośne ścian czy stropów, dlatego też jakość i parametry dwuteowników należą do wyjątkowo ważnych kryteriów. Czynnik taki jak wytrzymałość przy zginaniu może się odnosić do wszystkich tych profili, które będą poddawane naturalnemu zginaniu podczas finalnego zastosowania bądź mają być poddane dalszemu formowaniu poprzez zginanie. Wytrzymałość na obciążenia, jaką oferują dwuteowniki, to z kolei parametr bardzo ważny w samej sferze zastosowania profili jako elementów nośnych. W niektórych konstrukcjach obciążenia są bardzo duże lub np. oddziałują na nie siły ścinające.

Natychmiastowe dostosowanie

Niektórych dwuteowników nie trzeba dopasowywać samodzielnie. Są one poddawane obróbce, np. cięciu czy zginaniu na życzenie klienta albo później, w odpowiednim punkcie. Podczas obróbki, kształtowniki są dostosowywane do ustalonych odgórnie parametrów bądź do podanych. Może to zostać wykonane z naprawdę dużą precyzją. Cięcie pozwala na przykład uzyskanie tzw. długości ścisłych kształtowników pod kątem prostym bądź jednym z określonych, przy standardowej bądź zawężonej tolerancji.

Czasami wykonuje się też inne rodzaje dostosowywania, na przykład cynkowanie, usuwanie zgorzeliny (zaawansowana konserwacja) itd. Takie prace pozwalają zwiększyć użyteczność dwuteowników, ulepszyć ich właściwości, zapewnienie wyższej podatności na wszelkie dalsze metody obróbki, np. spawanie. Większość prac polegających na konserwacji profili wykonywana jest również zgodnie z preferencjami klienta.

Źródło: Euromixstal – dwuteowniki INP

Leave a comment